Přeskočit obsah

Vizuální programování v jazyce SP-Lang¤

SP-Lang umožňuje uživatelům vytvářet výrazy pomocí grafické manipulace s prvky výrazu, nikoli jejich textovým zadáním.

Příklad parseru Syslogu implementovaného ve vizuálním SP-Langu:

Syslog in visual SP-Lang