Přeskočit obsah

Porovnávací výrazy¤

Testovací výraz vyhodnotí vstupy a na základě výsledku testu vrátí logickou hodnotu true nebo false.


!EQ: Rovná se¤

Příklad

!EQ
- !ARG count
- 3

Porovnává argument count s 3, vrací count == 3.


!NE: Nerovná se¤

Typ: Sequence.

Jedná se o zápornou obdobu !EQ.

Příklad

!NE
- !ARG name
- Frodo

Porovnává argument name s Frodo, vrací name != Frodo.


!LT: Menší než¤

Typ: Sequence.

Příklad

!LT
- !ARG count
- 5

Příklad testu count < 5.


!LE: Menší nebo rovno¤

Typ: Sequence.

Příklad

!LE
- 2
- !ARG počet
- 5

Příklad testu rozsahu 2 <= count <= 5.


!GT: Větší než¤

Typ: Sequence.

Příklad

!GT [!ARG count, 5]

Příklad testu count > 5 pomocí kompaktní formy YAMLu.


!GE: Větší nebo rovno¤

Typ: Sequence.

Příklad

!GT
- !ARG count
- 5

Příklad testu count >= 5.


!IN: Test výskytu¤

Typ: Mapping.

!IN
what: <...>
where: <...>

Výraz !IN se používá ke kontrole, zda hodnota se what vyskytuje v hodnotě where, nebo ne. Jako hodnotu where lze uvést řetězec, kontejner (seznam, množina, slovník), strukturní typ atd. Vyhodnotí se na true, pokud najde hodnotu what v zadané hodnotě where, a na false v opačném případě.

Příklad

!IN
what: 5
where:
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Zkontroluje přítomnost hodnoty 5 v seznamu where. Vrátí true.

Příklad

!IN
what: "Willy"
where: "John Willy Boo"

Zkontroluje přítomnost podřetězce Willy v hodnotě John Willy Boo. Vrátí true.