Přeskočit obsah

Výkon jazyka SP-Lang¤

Úvod¤

SP-Lang je navržen tak, aby poskytoval velmi vysoký výkon.

Interně kompiluje poskytnuté výrazy do strojového kódu pomocí LLVM IR a velkého stupně optimalizací, které jsou možné díky funkcionální struktuře jazyka. Nabízí extrémně vysokou propustnost jednoho jádra procesoru s bezproblémovou schopností škálovat zpracování podle dostupných jader procesoru a plně využívat výhod moderních architektur procesorů.

Výkonnostní testy měří propustnost v EPS, událostech za sekundu. Události za sekundu je termín používaný ve správě IT pro definici počtu událostí, které jsou zpracovány výrazem SP-Lang za jednu sekundu. EPS se měří pro jedno jádro procesoru.

Výkonnostní testy jsou automatizovány pomocí rámce CI/CD, a proto jsou zcela reprodukovatelné.

Porovnávání více řetězců¤

Tento výraz vyhledává prvky konečné množiny řetězců ve vstupním textu. Hodí se např. pro klasifikaci škodlivých adres URL (poskytnutých blokovým seznamem) ve výstupu firewallu.

!IN
 where: !ARG url
 what:
 - ".000a.biz"
 - ".001edizioni.com"
 < 64 domains in total >
 - ".2win-tech.com"
 - ".2zzz.ru"
Tento seznam poskytuje projekt blackweb.

 • Jádro jednoho procesoru na HW-M1-20: 1423686 EPS
 • Jedno jádro CPU na HW-I7-15: 807685 EPS

Parsování JSON¤

!JSON.PARSE
what: |
 {
  &lt; https://github.com/TeskaLabs/cysimdjson/blob/main/perftest/jsonexamples/test.json &gt;
 }

Poznámka

Rychlé parsování JSON je zajištěno projekty cysimdjson, resp. simdjson._.

 • Jedno jádro procesoru na HW-M1-20: 968502 EPS
 • Jedno jádro CPU na HW-I7-15: 562862 EPS

Parsování IETF Syslogu¤

Toto je parser IETF Syslog aka RFC5424 implementovaný v SP-Langu:

# Hlavička
- !PARSE.EXACTLY {what: '<'}
- !PARSE.DIGITS
- !PARSE.EXACTLY {what: '>'}
- !PARSE.DIGITS
- !PARSE.EXACTLY {what: ' '}

- !PARSE.TUPLE # Časové razítko
 - !PARSE.DIGITS # Rok
 - !PARSE.EXACTLY {what: '-'}
 - !PARSE.DIGITS # Měsíc
 - !PARSE.EXACTLY {what: '-'}
 - !PARSE.DIGITS # Den
 - !PARSE.EXACTLY {what: 'T'}
 - !PARSE.DIGITS # Hodiny
 - !PARSE.EXACTLY {what: ':'}
 - !PARSE.DIGITS # Minuty
 - !PARSE.EXACTLY {what: ':'}
 - !PARSE.DIGITS # Sekundy
 - !PARSE.EXACTLY {what: '.'}
 - !PARSE.DIGITS # Subsekundy
 - !PARSE.EXACTLY {what: 'Z'}

- !PARSE.EXACTLY {what: ' '} # HOSTNAME
- !PARSE.UNTIL {what: ' '}

- !PARSE.EXACTLY {what: ' '} # APP-NAME
- !PARSE.UNTIL {what: ' '}

- !PARSE.EXACTLY {what: ' '} # PROCID
- !PARSE.UNTIL {what: ' '}

- !PARSE.EXACTLY {what: ' '} # MSGID
- !PARSE.UNTIL {what: ' '}

- !PARSE.EXACTLY {what: ' '} # STRUCTURED-DATA
- !PARSE.OPTIONAL
 what: !PARSE.TUPLE
  - !PARSE.EXACTLY {what: '['}
  - !PARSE.UNTIL {what: ' '} # SD-ID
  - !PARSE.REPEAT 
   what:
   !PARSE.TUPLE # SD-PARAM
   - !PARSE.EXACTLY {what: ' '}
   - !PARSE.UNTIL {what: '='} # PARAM-NAME
   - !PARSE.EXACTLY {what: '='}
   - !PARSE.BETWEEN 
     what: '"'
     escaped: '\\"]'

 • Jádro jednoho procesoru na HW-M1-20: 304004 EPS
 • Jedno jádro CPU na HW-I7-15: 181494 EPS

Referenční hardware¤

HW-M1-20¤

 • Stroj: MacBook Air (M1, 2020)
 • CPU: Apple M1, uveden na trh v roce 2020

HW-I7-15¤

 • Stroj: MacBook Pro (15palcový, 2016)
 • CPU: I7-6700HQ, uveden na trh v roce 2015.