Přeskočit obsah

Pomocné výrazy¤


!CAST: Převádí typ argumentu na jiný¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!CAST
what: <input>
typ: <type>

Explicitně převádí typ what na typ type.

SP-Lang automaticky převádí typy argumentů, takže uživatel nemusí na typy vůbec myslet. Tato funkce se nazývá implicit casting.

V případě potřeby explicitní konverze typu použijte výraz !CAST. Jedná se o velmi mocnou metodu, která dělá hodně těžkou práci.

Další podrobnosti najdete v kapitole o typech.

Příklad

!CAST
what: "10.3"
type: fp64

Jedná se o explicitní převod řetězce na číslo s desetinnou čárkou.


!HASH: Vypočítá digest¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!HASH
what: <input>
seed: <integer>
typ: <type of hash>

Vypočítá hash pro hodnotu what.

seed určuje počáteční hash seed.

type určuje hašovací funkci, výchozí hodnota je XXH64.

Podporované hašovací funkce¤

  • XXH64: xxHash, 64bitový, nekryptografický, extrémně rychlý hashovací algoritmus.
  • XXH3: xxHash, 64bit, nekryptografický, optimalizovaný pro malé vstupy

Více informací o xxHash naleznete na adrese xxhash.com.

Příklad

!HASH
what: "Hello world!"
seed: 5

!DEBUG: Ladění výrazů¤

Vypíše obsah vstupu a na výstupu předá nezměněnou hodnotu.

Typ: Mapping.