Přeskočit obsah

Agregační výrazy¤

Agregační výraz je typ funkce, která provádí výpočty nad množinou hodnot a jako výsledek vrací jednu hodnotu. Tyto výrazy se běžně používají k shrnutí nebo zhuštění dat.


!AVG: Průměr (aritmetický průměr)¤

Vypočítá aritmetický průměr.

Typ: Sequence

Info

Více informací o aritmetickém průměru na Wikipedii.

Příklad

!AVG
- 6
- 2
- 4

Výpočet průměru (6+2+4)/3, výsledek je 4.


!MAX: Maximum¤

Vrací maximální hodnotu z posloupnosti.

Typ: Sequence

Příklad

!MAX
- 1.5
- 2.6
- 5.1
- 3.05
- 4.45

Výsledek tohoto výrazu je 5.1.


!MIN: Minimum¤

Vrací minimální hodnotu z posloupnosti.

Typ: Sequence

Příklad

!MIN
- 2.6
- 3.05
- 4.45
- 0.5
- 5.1

Výsledek tohoto výrazu je 0.5.


!COUNT: Počet položek¤

Spočítá počet položek v seznamu.

Typ: Sequence

Příklad

!COUNT
- Frodo Pytlík
- Samvěd Křepelka
- Gandalf
- Legolas
- Gimli
- Aragorn
- Boromir z Gondoru
- Smělmír Brandorád
- Pipin Bral

Výsledek tohoto výrazu je 9.


!MEDIAN: Medián (prostřední hodnota)¤

Medián je prostřední hodnota v seznamu čísel; polovina hodnot je větší než medián a polovina je menší než medián. Pokud má seznam sudý počet prvků, je medián aritmetickým průměrem dvou prostředních hodnot.

Typ: Sequence

Info

Více informací o medián na Wikipedii.

Příklad

!MEDIAN
- 1
- 4
- -1
- 9
- 101

Výsledek výrazu je 4.


!MODE: Modus (hodnota vyskytující se nejčastěji)¤

Modus je označení pro hodnotu nebo hodnoty, které se v seznamu vyskytují nejčastěji. Lze ji použít k vyjádření centrální tendence souboru dat.

Typ: Sequence

Info

Více informací o mode na Wikipedii.

Příklad

!MODE
- 10
- 10
- -20
- -20
- 6
- 10

Výsledek výrazu je 10.


!RANGE: Rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou¤

Range určuje rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou. V češtině je pro něj též užívaný termín "variační rozpětí".

Typ: Sequence

Info

Více informací o range na Wikipedii.

Příklad

!RANGE
- 1
- 3
- 4
- 20
- -1