Přeskočit obsah

Regexové výrazy¤

Tip

Pomocí Regexr můžete vytvářet a testovat regulární výrazy.


!REGEX: Vyhledávání pomocí regulárních výrazů¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!REGEX
what: <string>
regex: <regex>
hit: <hit>
miss: <miss>

Projde řetězec what a hledá libovolné místo, kde regulární výraz regex dává shodu. Pokud je shoda nalezena, vrátí se hit, jinak se vrátí miss.

Výraz hit je nepovinný, výchozí hodnota je true.

Výraz miss je nepovinný, výchozí hodnota je false.

Příklad

```yaml !IF test: !REGEX what: "Hello world!" regex: "world" then: "Yes :-)" else: "No ;-("

```

Jiná forma:

!REGEX
what: "Hello world!"
regex: "world"
hit: "Ano :-)"
miss: "Ne ;-("

!REGEX.REPLACE: Nahrazení regulárním výrazem¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!REGEX.REPLACE
what: <string>
regex: <regex>
by: <string>

Nahradit regulární výraz regex odpovídající hodnotě what hodnotou by.

Example

!REGEX.REPLACE
what: "Hello world!"
regex: "world"
by: "Mars"

Vrací: Hello Mars!


!REGEX.SPLIT: Rozdělí řetězec pomocí regulárního výrazu¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!REGEX.SPLIT
what: <string>
regex: <regex>
max: <integer>

Dělí řetězec what regulárním výrazem regex.

Nepovinný argument max určuje maximální počet rozdělení.

Příklad

!REGEX.SPLIT
what: "07/14/2007 12:34:56"
regex: "[/ :]"

Vrací: ['07', '14', '2007', '12', '34', '56']


!REGEX.FINDALL: Najde všechny výskyty podle regulárního výrazu¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!REGEX.FINDALL
what: <string>
regex: <regex>

Najde všechny shody regex v řetězci what.

Příklad

!REGEX.FINDALL
what: "Frodo, Sam, Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Boromir, Smíšek, Pipin"
regex: \w+

Vrací: ['Frodo', 'Sam', 'Gandalf', 'Legolas', 'Gimli', 'Aragorn', 'Boromir', 'Smíšek', 'Pipin']


!REGEX.PARSE: Parsování pomocí regulárního výrazu¤

Type: Mapping.

Viz kapitolu !PARSE.REGEX