Přeskočit obsah

Aritmetické výrazy¤


!ADD: Sčítání¤

Typ: Sequence

Výraz je definovaný pro následující typy:

  • Čísla (celá čísla a desetinná čísla)
  • Řetězce
  • Seznamy
  • Množiny
  • Tuples
  • Records (záznamy)

Příklad

!ADD
- 4
- -5
- 6

Vypočítá 4+(-5)+6, výsledek je 5.


!SUB: Odčítání¤

Typ: Sequence

Příklad

!SUB
- 3
- 1
- -5

Vypočítá 3-1-(-5), výsledkem je 7.


!MUL: Násobení¤

Typ: Sequence

Příklad

!MUL
- 7
- 11
- 13

Vypočítá 7*11*13, výsledkem je 1001 (což je shodou okolností Šahrazádino číslo).


!DIV: Dělení¤

Typ: Sequence

Příklad

!DIV
- 21
- 1.5

Vypočítá 21/1.5, výsledkem je 14.0.

Dělení nulou¤

Dělení nulou vede k chybě, která se může kaskádovitě projevit ve výrazu.

Pro řešení této situace lze použít výraz !TRY. První položkou výrazu !TRY je !DIV, který může způsobit chybu dělení nulou. Druhou položkou je hodnota, která bude vrácena, pokud k takové chybě dojde.

!TRY
- !DIV
  - !ARG input
  - 0.0
- 5.0


!MOD: Zbytek po dělení (modulo)¤

Typ: Sequence

Vypočítá znaménkový zbytek dělení (neboli výsledek operace modulo).

Info

Více informací o operaci modulo na Wikipedii.

Příklad

!MOD
- 21
- 4

Vypočítá 21 mod 4, výsledkem je 1.

Příklad

!MOD
- -10
- 3

Vypočítá -10 mod 3, výsledkem je 2.


!POW: Exponentiation¤

Typ: Sequence

Výpočet exponentu.

Příklad

!POW
- 2
- 8

Vypočítá 2^8, výsledkem je 16.


!ABS: Absolutní hodnota¤

Typ: Mapping

!ABS
what: <x>

Vypočítá absolutní hodnotu vstupu x, což je nezáporná hodnota x bez ohledu na její znaménko.

Příklad

!ABS
what: -8,5

Výsledkem je hodnota 8.5.