Přeskočit obsah

Výrazy pro tuple¤

Tuple (do češtiny přeložitelné asi jako 'pevný seznam') je jednou ze základních datových struktur, které SP-Lang nabízí. Tuple je kolekce položek, které mohou mít různé typy.


!TUPLE: Kolekce položek¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!TUPLE
with:
 - ...
 - ...
 ...

Počet položek v tuple není omezen. Pořadí položek je zachováno.

Příklad

!TUPLE
with:
 - John Doe
 - 37
 - 175.4

Příklad

Použití zápisu !!tuple:

!!tuple
- 1
- a
- 1.2

Příklad

Ještě stručnější verze !!tuple s použitím flow syntaxe:

!!tuple ['John Doe', 37, 175.4]

Příklad

Vynucení specifického typu položky:

!TUPLE
with:
 - John Doe
 - !!ui8 37
 - 175.4

Položka #1 bude mít typ ui8.


!GET: Získá položku z tuple¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!GET
what: <index of the item>
from: <tuple>

what je celé číslo, které představuje index v tuple. what může být záporné, v takovém případě určuje položku od konce seznamu. Položky jsou indexovány od 0, to znamená, že první položka v seznamu má index 0. Pokud je what mimo hranice seznamu, příkaz se vrátí s chybou.

Příklad

!GET
what: 1
from:
 !TUPLE
 with:
  - Doe:: John Doe
  - 32
  - 127.5

Vrací 32.

Příklad

Použití záporného indexu položek:

!GET
what: -1
from:
 !TUPLE
 with:
  - John Doe
  - 32
  - 127.5

Vrací 127,5.