Přeskočit obsah

Věnování¤

Tato práce je věnována památce mé matky, jejíž víra ve mne byla stejně pevná jako bezpodmínečná. Ačkoli technická stránka návrhu doménového jazyka byla mimo její sféru, její neochvějná víra ve mne byla majákem, který mě provázel.

Její duch, láska a houževnatost ve mně zůstávají, inspirují mě a pohání kupředu. Doufám, že tento jazyk, výtvor mé práce a lásky, je svědectvím jejího nezdolného ducha.

Rád bych také vyjádřil upřímnou vděčnost všem přispěvatelům, jejichž obětavost a odborné znalosti pomohly utvářet tento projekt. Díky vaší spolupráci bylo možné tuto technologii vytvořit.

Děkuji ti, mami. Tohle je pro tebe.
Aleš Teska