Přeskočit obsah

Výrazy pro práci s množinami¤

Množina (set) ukládá objekty zvané prvky, aniž by si všímala konkrétního pořadí, a každý prvek ukládá pouze jednou. Prvky v množině musí být stejného typu. Množina je jednou ze základních datových struktur poskytovaných jazykem SP-Lang.

Množina je vhodnější pro testování výskytu nějakého prvku spíše než pro získání konkrétního prvku.


!SET: množina prvků¤

Typ: Implicit sequence, Mapping.

Synopsis:

!SET
- ...
- ...

Nápověda

Pro určení počtu položek v sadě použijte !COUNT.

Existuje několik způsobů, jak lze v jazyce SP-Lang zadat množinu:

Příklad

!SET
- "One"
- "Dva"
- "Three"
- "Four"
- "Five"

Příklad

Neuspořádaná množina YAML:

!!set
? Žluté vepřové maso
? Růžová tráva
? Bílý sníh

Příklad

Kompaktní zápis množiny pomocí YAML flow sequences:

!SET ["One", "Two", "Three", "Four", "Five"]

Příklad

Formulář pro mapování:

!SET
with:
- "One"
- "Two"
- "Three"
- "Four"
- "Five"

!IN: Test členství¤

Typ: Mapping.

Synopsis:

!IN
what: <item>
where: <set>

Zkontroluje, zda je item přítomna v set.

Výraz !IN je popsán v kapitole Porovnávací výrazy.

Příklad

!IN
what: 3
where:
  !SET
  with:
    - 1
    - 2
    - 5
    - 8