Přeskočit obsah

Dokumentace SP-Langu¤

Vítejte u dokumentace SP-Langu. SP-Lang je zkratka pro Stream Processing Language. SP-Lang je navržen jako intuitivní a snadno použitelný jazyk i pro lidi, kteří nemají zkušenosti s programováním. Snažíme se, aby jeho používání bylo stejně jednoduché jako používání maker v tabulkovém procesoru nebo jazyka SQL, což vám umožní provádět výkonné úlohy zpracování dat s minimálním úsilím.

Hlavním cílem jazyka SP-Lang je, aby za vás udělal mnoho těžké práce, takže se můžete soustředit na to, čeho chcete dosáhnout, a ne se starat o detaily, jak to realizovat. Tento nízkoúrovňový přístup vám umožní rychle začít pracovat, aniž byste se museli učit spoustu složitých programovacích konceptů.

Doufáme, že vám tato dokumentace poskytne všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli začít pracovat s naším jazykem a začít využívat jeho výkonné možnosti proudového zpracování. Děkujeme, že jste si vybrali náš jazyk, a těšíme se na to, co s ním dokážete!

Vyrobeno s v TeskaLabs

SP-Lang je technologie vytvářená ve společnosti TeskaLabs.

Úvod¤

SP-Lang je funkcionální jazyk, který používá syntaxi YAML.

SP-Lang poskytuje velmi vysoký výkon, protože je zkompilován do strojového kódu. To mu spolu s rozsáhlými optimalizacemi dává výkon srovnatelný s jazyky jako jsou C, Go nebo Rust; tedy nejvýše dosažitelný.

Z tohoto důvodu je SP-Lang přirozeným kandidátem na nákladově efektivní zpracování masivních datových toků v cloudu nebo v on-premise aplikacích.

Hello world! v jazyce SP

!ADD
- Hello
- " "
- world
- "!"

Stejný příklad ve vizuální podobě SP-Langu

Visual Hello world in SP-Lang

Pro první seznámení s jazykem SP-Lang vyzkoušejte náš tutoriál.

Vlastnosti jazyka SP-Lang¤