Přeskočit obsah

Direktivy¤

Note

Direktivy SP-Lang jsou při kompilaci rozšířeny. Nejsou to výrazy.


!INCLUDE: Vloží obsah jiného souboru¤

Typ: Skalární, Direktiva.

Direktiva !INCLUDE slouží k vložení obsahu daného souboru do aktuálního souboru. Pokud není vkládaný soubor nalezen, SP-Lang zobrazí chybu.

Synopsis:

!INCLUDE <filename>

filename je název souboru v knihovně, který má být vložen.

Můžeme ho specifikovat pomocí:

  • absolutní cesty začínající na / z kořene knihovny,
  • relativní cesty k umístění souboru obsahujícího příkaz !INCLUDE

Přípona .yaml je nepovinná a bude přidána ke jménu souboru, pokud chybí.

Příklad

!INCLUDE other_file.yaml

Jedná se o jednoduché začlenění souboru other_file.yaml.

!MATCH
what: !GET {...}
with:
'group1': !INCLUDE inc_group1
'group2': !INCLUDE inc_group2

V tomto příkladu se !INCLUDE používá k rozkladu většího výrazu na logicky oddělené soubory.