Přeskočit obsah

Dokumentace TeskaLabs LogMan.io

Vítejte v dokumentaci TeskaLabs LogMan.io.

TeskaLabs LogMan.io

TeskaLabs LogMan.io™️ je softwarový produkt pro sběr, agregaci, ukládání a uchovávání logů, analýzu logů v reálném čase a rychlou reakci na incidenty v IT infrastruktuře, souhrnně označovaný jako log management.

TeskaLabs LogMan.io se skládá z centrální infrastruktury a sběračů protokolů, které jsou umístěny na sledovaných systémech, jako jsou servery nebo síťová zařízení. Kolektory protokolů shromažďují různé protokoly (operačního systému, aplikací, databází) a systémové metriky, jako je využití procesoru, paměti, místa na disku atd. Shromážděné události jsou v reálném čase odesílány do centrální infrastruktury ke konsolidaci, orchestraci a ukládání. Díky své povaze v reálném čase poskytuje LogMan.io upozornění na anomální situace z hlediska provozu systému (např. dochází místo na disku), dostupnosti (např. běží aplikace?), obchodu (např. je počet transakcí nižší než obvykle?) nebo bezpečnosti (např. nějaký neobvyklý přístup k serverům?).

TeskaLabs SIEM

TeskaLabs SIEM je nástroj pro správu bezpečnostních informací a událostí v reálném čase. TeskaLabs SIEM poskytuje v reálném čase analýzu a korelace bezpečnostních událostí a výstrah zpracovávaných systémem TeskaLabs LogMan.io. Aplikaci TeskaLabs SIEM jsme navrhli s cílem zlepšit pozici v oblasti kybernetické bezpečnosti a dodržování regulačních předpisů.

Více komponent

TeskaLabs SIEM a TeskaLabs LogMan.io jsou samostatné produkty. Díky modulární architektuře obsahují tyto produkty i další technologie TeskaLabs:

  • TeskaLabs SeaCat Auth pro autentizaci, autorizaci včetně uživatelských rolí a jemné řízení přístupu.
  • TeskaLabs SP-Lang je výrazový jazyk používaný na mnoha místech produktu.

Made with ❤️ by TeskaLabs

TeskaLabs LogMan.io™️ je produktem společnosti TeskaLabs.